Pauzeren van je abonnement

We begrijpen ook dat je niet altijd kunt of wilt sporten en maken het daarom mogelijk om zelf je abonnement even te pauzeren in Mijn Fit For Free. Op deze manier geniet van je van maximale vrijheid. 

Je mag je abonnement tijdelijk pauzeren zonder opgaaf van reden waardoor je niet betaalt voor diensten wanneer je er geen gebruik van maakt. Gedurende deze onderbreking zetten we de betaling stil. Natuurlijk is er wel een spelregel aan verbonden: Je mag één keer per contractjaar 4 weken pauzeren. De einddatum van je abonnement schuift in dat geval natuurlijk wel mee.

Hoe werkt het?

Met het abonnement Fit Smart of Fit Shared mag je één keer per contract jaar 4 weken pauzeren. Hoe regel ik dit?

  1. Ga naar de Mijn Fit For Free omgeving.
  2. Ga naar het onderdeel 'Online regelen' bij het tabblad 'Abonnement'
  3. Bevestig dat je je abonnement wilt pauzeren voor de duur van 4 weken. 
  4. Deze periode hoef je geen contributie te betalen.

Veelgestelde vragen over het pauzeren

Betaal ik door tijdens mijn pauze?
Nee, als je je abonnement pauzeert, betaal je geen contributie. Het eerst volgende incassomoment wordt er dus geen contributie ingehouden.

Hoe ver van tevoren moet ik aangeven dat ik mijn abonnement wil pauzeren?
Het pauzeren van je abonnement geef je aan op het moment dat je wil pauzeren (dat kan dus niet van te voren).